تبلیغات

دسته بندی

آمار سایت

افرادآنلاین:1 نفر بازدیدامروز:929 بازدید دیروز:741 تعداد مطالب:1682 تعداد نظرات:981 تاریخ تولد: 1/8/92

دانلودسریال کره ای ملکه سون دوک ، دوبله فارسی

بازدید: 24,402

سریال کره ای ملکه سون دوک

| دانلودرایگان از سرور سایت و پنج لینک مستقیم |

۹۳ قسمت کامل

نام فیلم : ملکه سون دوک

نام لاتین : queen seon duck

ژانر : تاریخی ، عاشقانه ، رزمی

محصول کشور : کره ی جنوبی

تعدادقسمت : ۹۳

زبان : دوبله فارسی

خلاصه قسمت :شاه شیلا” بعد از بیماری می میرد.یکی از صیغه های وی به نام “میشیل” که نفوذ زیادی در ارتش دارد وصیت شاه را تغییر داده و شخصی که به منافعش نزدیک تر است را به سلطنت می رساند.بعد از اینکه شاه جدید نمی تواند تمام خواسته های “مشیل” را اجرا کند ،”میشیل” کودتا کرده و نوه شاه را به سلطنت می رساند و . . .

قسمت اول

حجم : ۳۸۵ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت دوم

حجم : ۱۹۰ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت سوم

حجم : ۲۲۲ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت چهارم

حجم : ۱۹۱ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت پنجم

حجم : ۲۰۰ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت ششم

حجم : ۲۴۶ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هفتم

حجم : ۱۸۸ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هشتم

حجم : ۱۹۱ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت نهم

حجم : ۲۰۰ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت دهم

حجم : ۲۴۴ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت یازدهم

حجم : ۲۴۴ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile uploadbaz uploadboy filemoney cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت دوازدهم

حجم : ۲۴۴ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت سیزدهم

حجم : ۲۴۴ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت چهاردهم

حجم : ۲۴۴ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت پانزدهم

حجم : ۲۴۴ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت شانزدهم

حجم : ۲۴۴ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هفدهم

حجم : ۲۴۴ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هجدهم

حجم : ۲۴۴ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت نوزدهم

حجم : ۲۴۴ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت بیستم

حجم : ۲۰۰ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت بیست ویکم

حجم : ۱۸۶ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت بیست ودوم

حجم : ۱۹۱ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت بیست وسوم

حجم : ۴۷۵ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت بیست وچهارم

حجم : ۱۹۲ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت بیست وپنجم

حجم : ۱۹۷ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت بیست وششم

حجم : ۱۸۹ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت بیست و هفتم

حجم : ۱۹۶ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت بیست وهشتم

حجم : ۳۳۵ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت بیست ونهم

حجم : ۲۰۰ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت سی ام

حجم : ۲۱۱ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت سی ویکم

حجم : ۱۹۰ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile uploadbaz uploadboy filemoney  |  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت سی ودوم

حجم : ۳۶۱ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  |  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت سی وسوم

حجم : ۱۹۴ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  |  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت سی وچهارم

حجم : ۱۹۹ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  |  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت سی وپنجم

حجم : ۱۹۶ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  |  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت سی وششم

حجم : ۱۸۹ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney  |  cityupload

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت سی وهفتم

حجم : ۱۸۹ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile uploadbaz uploadboy filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت سی وهشتم

حجم : ۱۸۹ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت سی ونهم

حجم : ۱۸۹ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت چهلم

حجم : ۱۸۹ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت چهل ویکم

حجم : ۱۸۹ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت چهل ودوم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile uploadboy filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت چهل وسوم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت چهل وچهارم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت چهل وپنجم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت چهل وششم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت چهل وهفتم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت چهل وهشتم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت چهل ونهم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت پنجاهم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت پنجاه ویکم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت پنجاه ودوم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت پنجاه وسوم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت پنجاه وچهارم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت پنجاه وپنجم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت پنجاه وششم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت پنجاه وهفتم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت پنجاه وهشتم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت پنجاه ونهم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت شصتم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت شصت ویکم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile uploadboy filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت شصت ودوم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت شصت وسوم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت شصت وچهارم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت شصت وپنجم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت شصت وششم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت شصت وهفتم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت شصت وهشتم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت شصت ونهم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هفتادم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت فتادوویکم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هفتادودوم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هفتادوسوم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هفتادوچهارم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هفتادوپنجم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz uploadboy filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هفتادوششم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هفتادوهفتم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هفتادوهشتم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هفتادونهم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هشتادم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هشتاد ویکم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  |  uploadboy filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هشتاد ودوم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  |  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هشتاد وسوم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  |  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هشتاد وچهارم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  |  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هشتادوپنجم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  |  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هشتادوششم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  |  uploadboy  |  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هشتادوهفتم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هشتادوهشتم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت هشتادونهم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت نودم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت نود ویکم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت نود ودوم

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قسمت نود وسوم(پایانی)

دانلود با لینک مستقیم

rodfile  |  uploadbaz  uploadboy  filemoney

 

 • تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۹۳
دیدگاه : ۹
تاریخ:۲۸ آذر ۱۳۹۳  |  ۸:۰۰ ب.ظ

اشتراک گذاری

دیدگاه کاربران

 1. m.a.r می‌گه:

  قسمت های بعدی رو ام زودترقرار بدین

 2. امین می‌گه:

  کارتون درسته
  خیلی خیلی ممنون

 3. عادله می‌گه:

  سلام با تشکر از سایت خوبتون .لینک ها از قسمت ۴۳ به بعد کار نمیکنه میشه چک کنید ممنون

 4. عادله می‌گه:

  خب معمولا با uploadbaz راحتتر میشه دانلود کرد از قسمت ۴۳ به بعد یکسری لینک uploadbaz ندارند و uploadboy محدودیت داره و لینکهای مستقیم هم کار نمی کنند خطای ۴۰۴ میدهد. با تشکر

 5. king می‌گه:

  سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون
  برادر قسمت ۸ و ۹ و ۱۰ دانلود نمی شه چه کار باید کرد

 6. سایانا می‌گه:

  سلام باتشکرازشما
  قسمت۸به بعددانلودنمیشه چکاربایدکرد.لطفاسریع راهنمایی کنید

 7. niloo می‌گه:

  سلام.قسمت هشت و نه و ده رو وقتی با آپلود بوی میخوام دانلود کنم مینویسم فایل حذف شده
  درضمن به جای قسمت سی و سه قسمت دیگه ای رو واسه دانلود گذاشتین.
  خیلی ممنون

Untitled Document

تبلیغات

تبلیغ
تبلیغ

خبرنامه سایت

برای اطلاع از آخرین بروزرسانی نرم افزار ها در خبر نامه تلاش برای دانلود عضو شوید.لازم به ذکر است این خبرنامه از طریق سرویس گوگل صورت می پذیرد و هیچ گونه اسپم یا تبلیغاتی به ایمیل شما ارسال نخواهد شد.